Thông Báo Sinh Hoạt Trong Cộng Đoàn

 

Chúc Mừng Kim Khánh Linh mục
Cha cố Gioan Baotixita Trần Thúc Định
1961- July 12- 2011
      

      Toàn thể cộng đoàn Nữ Vương Hoà Bình thuộc giáo xứ St. Felicitas San Leandro Giáo Phận Oakland California Hoa Kỳ.
      Hân hoan chúc mừng linh mục Gioan Baotixita Trần Thúc Ðịnh với 50 năm phó thác và dâng hiến, 50 năm tận tuỵ hy sinh và xây dựng.  Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Nữ Vương Hoà Bình và thánh bổn mạng Gioan Baotixita luôn che chở, nâng đỡ và chúc phúc cho Cha trong những ngày còn lữ thứ trần gian.

 

TM. Ban Ðại Diện Cộng Ðoàn
CT. Ðaminh Hà Kim Tinh