Mission Statement In Vietnamese ( Tiếng Việt )

 

Giáo Xứ St. Felicitas là một Cộng Đồng Đức tin Công giáo sống động bao gồm nhiều chủng tộc sắc dân.

Chúng tôi sùng kính Lời Hằng sống của Thiên Chúa và sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong Thánh Thể.

Chúng tôi vun xới sự hình thành Đức Tin qua công tác giáo dục và các hoạt động bác ái.

Qua nhiều thừa tác vụ, chúng tôi cổ võ sự Cầu Nguyện, nền Công Lý và Hòa Bình. 

Chúng tôi đón chào tất cả mọi người vào Giáo Xứ để cùng nhau chia sẻ trong Tình Yêu Thiên Chúa.


Previous page: Mission Statement In Spanish
Next page: Welcome Letter